http://bip.gov.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI BF.KI-3
 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE, UL.GRUNWALDZKA 33, 43-600 JAWORZNO
tel./032/ 61 81 500, fax /032/ 61 81 501, e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl, www.jaworzno.pl
Urząd Miejski w Jaworznie jest czynny: od poniedziałku do środy w godz. 8.00-16.00,
w czwartek w godz. 8.00-17.00,  w piątek w godz. 8.00-15.00.

BF.KI-3  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI
  Wydanie 2

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późniejszymi zmianami/

I.  WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioski
- Pisemny wniosek podatnika - do pobrania
Załączniki
- Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
Dokumenty do wglądu
- Dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

II. OPŁATY
21 złotych – opłata skarbowa od każdego egzemplarza zaświadczenia
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu: GETIN Bank SA 15 1560 0013 2382 1787 0825 0001

III. CZAS REALIZACJI
Ustawowy
- Do 7 dni
Przeciętny czas realizacji w tut.Urzędzie
- Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Wydział Budżetowo-Finansowy, ul.Grunwaldzka 52a, pokój nr 11, tel. /032/ 61 81 594
- Dokumenty można złożyć bezpośrednio w Wydziale, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego /ul.Grunwaldzka 33/ lub drogą korespondencyjną
- Przy odbiorze zaświadczenia obowiązuje osobiste stawiennictwo wnioskodawcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiających osobisty odbiór zaświadczenia, konieczny jest dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru dokumentu tożsamości osoby umocowanej do odbioru).
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 złotych.

VI. UWAGI
Brak

Podmiot udostępniającyUrząd Miejski w Jaworznie
Ilość odwiedzin4553
Osoba wprowadzającaEwa Łąka
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 032 61-81-593; ewa.laka@um.jaworzno.pl
Opis: pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Osoba odpowiedzialna za informacjęEwa Łąka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 032 61-81-593; ewa.laka@um.jaworzno.pl
Opis: pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Data utworzenia2012-01-31
Data ukazania się2012-01-31
Ostatnia zmiana2013-09-05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Jaworznie
Ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Tel. +48 32 6181 500
fax +48 32 6181 501


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...