Wykaz spółek 

 

 

Wodociągi Jaworzno spółka z o.o. w Jaworznie
ul. Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
tel. 318-60-12, 616-36-94, 616-44-61,
fax 616-42-26
e-mail: mpwik@mpwik.jaworzno.pl
www.wodociagi.jaworzno.pl/

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Jaworznie
ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno
tel. 753-55-00,
fax 753-55-01
 

e-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl
www.pkm.jaworzno.pl

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Jaworznie
ul. Mickiewicza 1
43-600 Jaworzno
tel. 745 20 60, 745 20 61

e-mail: biuro@jtbs.jaw.pl
www.jtbs.jaw.pl


Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III spółka z o.o. w Jaworznie
Al. Tysiąclecia 7
43 -603 Jaworzno
tel. 614- 01-11,
fax. 614-01-00

e-mail: sce@sce.jaw.pl
www.sce.jaw.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego spółka z o.o. w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
tel. 616-40-63, 616-57-51,
fax 616-57-51

e-mail: sekretariat@zlo.jaw.pl

https://zlo-jaworzno.pl/

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
tel. 266-50-41, 293-36-10,
fax 293-37-31
E-mail:arl@arl.org.pl
www.arl.org.pl


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o.o w Jaworznie w likwidacji
ul. Galmany 1
43-600 Jaworzno
tel. 616-35-51,
fax 617-78-65

e-mail: jaworzno@grupa-eneris.pl
https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki/mpo-jaworzno

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Chrzanowie
ul. Głogowa 75, Balin
32-500 Chrzanów
tel. 627-90-70,
fax 627-97-61
e-mail: zgok@grupa-eneris.pl
https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki/zgok

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

tel. 32 33 93 110

fax. 32 33 93 117

e-mail: gapr@gapr.pl

www.gapr.pl

 

"BIO-KAN SYSTEM Jaworzno" spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji
ul. Martyniaków 7
43-603 Jaworzno


 

 

Liczba odwiedzin : 3095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Szeliga
Czas wytworzenia: 2010-10-25 16:23:53
Czas publikacji: 2018-09-21 11:46:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak