Składy rad nadzorczych spółek gminnych 

 

 
 

Skład Rady Nadzorczej Wodociągi Jaworzno spółka z o. o. w Jaworznie - zobacz

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. w Jaworznie - zobacz

Skład Rady Nadzorczej Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Jaworznie - zobacz

Skład Rady Nadzorczej Spółki Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III spółka z o.o. w Jaworznie - zobacz

Skład Rady Nadzorczej Zespołu Lecznictwa Otwartego spółka z o.o. w Jaworznie - zobacz

Skład Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach - zobacz


Skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu:

Jerzy Bazylak – Przewodniczący

Zbigniew Niesmaczny – Z-ca Przewodniczącego

Renata Stanek-Kozłowska – Sekretarz

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z o.o w Jaworznie w likwidacji:

Artur Dzikowski – Przewodniczący

Magdalena Markiewicz – Członek

Bożena Kretuńska – Członek

Paweł Stawiarski - Członek

Zbigniew Nosal - Członek

 

Skład Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Balinie:

Marek Świtalski - Przewodniczący

Artur Dzikowski - Zastępca Przewodniczącego

Paweł Augustyn - Członek

Arkadiusz Kazana - Członek

Arkadiusz Ociepka - Członek

"BIO-KAN SYSTEM Jaworzno" spółka z o.o. w Jaworznie w likwidacji

Likwidator – Zbigniew Nosal

 

Liczba odwiedzin : 3951
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Edyta Szeliga
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Szeliga
Czas wytworzenia: 2011-12-09 12:43:43
Czas publikacji: 2019-01-03 14:44:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak