Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana według kolejności zgłoszeń. (Radca prawny/adwokat udzielający pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów).

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

Radca prawny/adwokat może:

 • przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 2. spraw z zakresu prawa celnego,

 3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Radca prawny/adwokat nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszcza się dane dotyczące:

 1. formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;

 2. dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;

 1. formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;

 2. czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Za zgodą osoby uprawnionej, odnotowuje się również dane zbiorcze dotyczące:

 1. wieku;

 2. płci;

 3. wykształcenia;

 4. średniego miesięcznego dochodu;

 5. liczby członków gospodarstwa domowego;

 6. miejsca zamieszkania;

 7. posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Załączniki

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2017 r..doc

Data: 2017-01-23 14:25:36 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2017 r..pdf

Data: 2017-01-23 14:25:36 Rozmiar: 57.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Młynarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Młynarczyk
Czas wytworzenia: 2015-12-22 11:17:21
Czas publikacji: 2017-01-23 14:28:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak