Porządek sesji zwołanej na dzień 30 marca 2017 r.  

 
 
 

Załączniki

Porządek obrad.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 53.01k Format: .pdf Pobierz

Pkt 3 - sprawozdanie z realizacji w 2016 roku - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 4.74M Format: .pdf Pobierz

Pkt 4 - sprawozdanie z działaności jednostek pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 6.1M Format: .pdf Pobierz

Pkt 5 - sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 316.41k Format: .pdf Pobierz

Pkt 6 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 287.98k Format: .pdf Pobierz

Pkt 7 - zmiany w budżecie.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

Pkt 8 - zmiany w WPF.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 442.58k Format: .pdf Pobierz

Pkt 9 - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 149.42k Format: .pdf Pobierz

Pkt 10 - zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody(...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 221.7k Format: .pdf Pobierz

Pkt 11 - sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 454.04k Format: .pdf Pobierz

Pkt 12 - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 606.74k Format: .pdf Pobierz

Pkt 13 - w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2017-2020.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 610.69k Format: .pdf Pobierz

Pkt 14 - w sprawie podziału środków finansowych PFRON (...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 179.62k Format: .pdf Pobierz

Pkt 15 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych (...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 149.7k Format: .pdf Pobierz

Pkt 16 - sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV-173-2011 RM w J-rznie (...) w sp. zasad wynajmowania lokali.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 409.54k Format: .pdf Pobierz

Pkt 17 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń (...).pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 234.67k Format: .pdf Pobierz

Pkt 18 - w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.pdf

Data: 2017-03-16 17:52:30 Rozmiar: 214.32k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2017-03-16 17:52:30
Czas publikacji: 2017-03-16 17:52:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak