Porządek sesji zwołanej na dzień 25 maja 2017 r.  

 
 
 

Załączniki

Porządek obrad.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 329.82k Format: .pdf Pobierz

Pkt 3 - informacja Powiatowego Insp. sanitarnego o stanie sanitarnego miasta w 2016r.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 2.99M Format: .pdf Pobierz

Pkt 4 - w sprawie zmian w budżecie.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Pkt 5 - w sprawie zmian w WPF.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 439.91k Format: .pdf Pobierz

Pkt 6 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pienieżnych...pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 168.26k Format: .pdf Pobierz

Pkt 7 - w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ Szpitala.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 182.45k Format: .pdf Pobierz

Pkt 8 - w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 272.23k Format: .pdf Pobierz

Pkt 9 - w sprawie przekształcenia PM nr 24 poprzez zmianę jego siedziby.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 176.77k Format: .pdf Pobierz

Pkt 10 - w sprawie mpzp Victoria w Jaworznie.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 5.06M Format: .pdf Pobierz

Pkt 11 - w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 346.97k Format: .pdf Pobierz

Pkt 12 - w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 387.57k Format: .pdf Pobierz

Pkt 13 - w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2017 rok.pdf

Data: 2017-05-11 16:04:42 Rozmiar: 161.85k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2017-05-11 16:04:42
Czas publikacji: 2017-05-11 16:04:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak