Porządek sesji zwołanej na dzień 31 sierpnia 2017 r.  

 
 
 

Załączniki

Porządek obrad.pdf

Data: 2017-08-17 15:11:27 Rozmiar: 655.24k Format: .pdf Pobierz

Pkt 3 - informacja w sprawie wykonania budżetu miasta za I pólrocze 2017.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 3.17M Format: .pdf Pobierz

Pkt 4 - informacja w sprawie wykonania WPF za I pólrocze 2017.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 606.96k Format: .pdf Pobierz

Pkt 5 - informacja w sprawie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 3.01M Format: .pdf Pobierz

Pkt 6 - informacja w sprawie wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowowtnej za I półrocze 2017.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 2.59M Format: .pdf Pobierz

Pkt 7 - w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 834.51k Format: .pdf Pobierz

Pkt 8 - w sprawie zmian w WPF na 2017 r.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 435.14k Format: .pdf Pobierz

Pkt 9 - w sprawie określenia (..) zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych (...) ulg.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 229.86k Format: .pdf Pobierz

Pkt 10 - w sprawie określenia jednostek budżetowych, ktore gromadzą na wydzielonym rachunku dochody (...) oraz ich zatwierdzania.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 201k Format: .pdf Pobierz

Pkt 11 - w sprawie nadania statutu SP nr 2 im. Orła Białego.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 311.6k Format: .pdf Pobierz

Pkt 12 - w sprawie nadania statutu SP nr 4 im. Adama Mickiewicza.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 306.79k Format: .pdf Pobierz

Pkt 13 - w sprawie nadania statutu SP nr 11.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 297.34k Format: .pdf Pobierz

Pkt 14 - w sprawie nadania statutu SP nr 12.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 297.91k Format: .pdf Pobierz

Pkt 15 - w sprawie nadania statutu SP nr 13.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 297.04k Format: .pdf Pobierz

Pkt 16 - w sprawie nadania statutu SP nr 17 im. Polskich Noblistów.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 298.48k Format: .pdf Pobierz

Pkt 17 - w sprawie nadania statutu SP nr 21 im. Kazimierza Wielkiego.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 299.44k Format: .pdf Pobierz

Pkt 18 - w sprawie nadania statutu SP dla Dorosłych.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 284.86k Format: .pdf Pobierz

Pkt 19 - w sprawie wskazania imienia SP nr 8.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 170.2k Format: .pdf Pobierz

Pkt 20 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej (...) dla oświatowych jednostek budżetowych...pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 184.96k Format: .pdf Pobierz

Pkt 21 - w sprawie trybu udzielania i rozdzielania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom...pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 175.89k Format: .pdf Pobierz

Pkt 22 - w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 490.44k Format: .pdf Pobierz

Pkt 23 - w sprawie zmian w Statucie Szpitała Wielospecjalistycznego.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 175.79k Format: .pdf Pobierz

Pkt 24 - w sprawie zmiany nazwy ulic.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 6.11M Format: .pdf Pobierz

Pkt 25 - w sprawie mpzp Victoria w Jaworznie.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 5M Format: .pdf Pobierz

Pkt 26 - w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz MCKiS nieruchomości przy ul. Poniatowskiego zabudowanej boiskiem sportowym.pdf

Data: 2017-08-17 15:25:36 Rozmiar: 149.16k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2017-08-17 15:11:27
Czas publikacji: 2017-08-17 15:25:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak