Porządek sesji zwołanej na dzień 26 października 2017 r.  

 

 

 

Załączniki

Porządek obrad.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 849.88k Format: .pdf Pobierz

Pkt 3 - w sprawie przyznania dyplomu honorowego.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 166.1k Format: .pdf Pobierz

Pkt 4 - informacja o oświadczeniach majątkowych złozonych przez radnych i pracowników samorządowych.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Pkt 5 - w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 902.34k Format: .pdf Pobierz

Pkt 6 - w sprawie zmian w WPF na lata 2017 -2027.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 477.79k Format: .pdf Pobierz

Pkt 7 - zmiana uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 201.56k Format: .pdf Pobierz

Pkt 8 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ZSZ nr 1 w J-nie w ZSP nr 3 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 163.28k Format: .pdf Pobierz

Pkt 9 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ZSZ nr 2 w J-nie w ZSP nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 164.31k Format: .pdf Pobierz

Pkt 10 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ZSZ nr 4 w J-rznie w ZSP nr 4 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 165.8k Format: .pdf Pobierz

Pkt 11 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ZSZ nr 5 w J-rznie w CKZiU w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 165.52k Format: .pdf Pobierz

Pkt 12 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ZSZ nr 7 w J-rznie w SOSW w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 166.07k Format: .pdf Pobierz

Pkt 13 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w ZSP nr 3 w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 164.98k Format: .pdf Pobierz

Pkt 14 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w ZSP nr 2 w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 163.17k Format: .pdf Pobierz

Pkt 15 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych w CKZiU w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 164.27k Format: .pdf Pobierz

Pkt 16 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w ZSP nr 4 w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 165k Format: .pdf Pobierz

Pkt 17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w SOSW w ponadpodstawową Szkołę Specjalną (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 152.32k Format: .pdf Pobierz

Pkt 18 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w SOSW w ośmioletnią SP nr 23 (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 165.69k Format: .pdf Pobierz

Pkt 19 - w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finan.-księg. i org.-adminstr. dla oświatowych jednostek (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 178.74k Format: .pdf Pobierz

Pkt 20 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzet. na rzecz SP ZOZ Szpital (...) zabudowanej nier. gminnej położonej przy ul. Kalinowej (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 162.75k Format: .pdf Pobierz

Pkt 21 - w sprawie na Statutu SP ZOZ Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 383.8k Format: .pdf Pobierz

Pkt 22 - w sprawie nadania Statutu SP ZOZ Zakładowi Piegnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 274k Format: .pdf Pobierz

Pkt 23 - w sprawie nadania Statutu SP ZOZ Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu (...) w Jaworznie.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 275.72k Format: .pdf Pobierz

Pkt 24 - w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 170.71k Format: .pdf Pobierz

Pkt 25 - w sprawie podziału środków finansowych PFRON (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 173.44k Format: .pdf Pobierz

Pkt 26 - w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części (...) opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (...) umieszczonego przez sąd (...).pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 272.72k Format: .pdf Pobierz

Pkt 27 - w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 1.89M Format: .pdf Pobierz

Pkt 28 - w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego (...) w Jaworznie.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 2.29M Format: .pdf Pobierz

Pkt 29 - w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 281.89k Format: .pdf Pobierz

Pkt 30 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych (...) oraz warunków i zasad korzystania z nich.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 324.93k Format: .pdf Pobierz

Pkt 31 - w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf

Data: 2017-10-12 17:20:30 Rozmiar: 161.07k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2017-10-12 17:20:30
Czas publikacji: 2017-10-12 17:20:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak