Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 21.12.2018 r. – 11.01.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat

2018-12-21 08:01:17
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 65/2 o pow. 668 m² w obr. geod. 265 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną przy ul. Wandy w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00039965/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-12-14 08:23:57
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę nr 61/5 o pow. 2 844 m2 oraz działkę nr 61/7 o pow. 5 195 m2 w obr. geod. 165 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. Martyniaków w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00029099/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczone do zamiany.

2018-12-14 06:32:30
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,25 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 21 w Jaworznie, położonym na działce nr 151 o pow. 295 m² w obr. geod. 257 m. Jaworzna, wyznaczony do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-12-14 06:32:30
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę nr 243/1 o pow. 255 m2 w obr. geod. 17c m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną przy ul. Szarych Szeregów 11 w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00017785/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-12-14 06:32:30
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 82/15 o pow. 1833 m² w obr. geod. 267 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Jana Pawła II w Jaworznie.

2018-12-14 06:22:57
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 25/2 o pow. 1210 m² w obr. geod. 299 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną przy ul. Chrzanowskiej w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00002351/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-12-14 06:22:56
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 79/214 o pow. 2230 m² w obr. geod. 267 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Tuwima w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00040698/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-12-14 06:19:17
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne: nr 187 w obr. 1024 o pow. 5 135 m2, nr 189 w obr. 1024 o pow. 1 953 m2, nr 190 w obr. 1024 o pow. 2 634 m2. objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00032798/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych. Wszystkie nieruchomości położone są w Jaworznie, powstały z podziału nieruchomości nr 182 i 176/2 w obr. 1024 i zostały wyznaczone do zamiany.

2018-12-14 05:03:08
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa.

2018-12-14 00:02:57