Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości- działki nr nr 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/23 w obr. geod. 274 m. Jaworzna, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2018-10-19 05:28:49
Obwieszczenia Wojewody Śląskiego dot. wydania decyzji ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Gminie Jaworzno, w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do węzła Jeleń"

dot. działki nr 3407/5 obr Jeleń,
dot. działki nr 3363 obr Jeleń.

2018-10-18 16:19:26
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz działek zabudowanych budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonymi do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

2018-10-15 15:39:54
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Jaworzno, obr. Jeleń, w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do węzła Jeleń"

2018-10-15 12:04:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr nr 111/3 o pow. 1154 m², 111/5 o pow. 1569 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna, położone przy ul. Syrokomli w Jaworznie, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2018-10-12 06:38:04
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 28 o pow. 1166 m² w obr. geod. 150 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Dąbrowskiej w Jaworznie, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-10-12 06:38:04
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/101 o powierzchni 11 585 m² w obrębie 186 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania prawa własności na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, w celu prowadzenia działalności statutowej.

2018-10-05 10:54:29
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 564/76 o pow. 33 m2 obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położoną przy ul. Kaczeńców, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2018-10-05 07:45:03
PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujących części działek nr 120/7 o pow. 340 m2, nr 22/17 o pow. 2180 m², oraz nr 121 o pow. 25 m2 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, z przeznaczeniem pod zorganizowanie miejsc parkingowych

2018-09-28 12:23:26
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 4/4 w obr. geod. 114 m. Jaworzna, położonej przy ul. Szprotawy w Jaworznie.

2018-09-28 08:12:15