Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala WYKAZ od 29.06.2018 – 20.07.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna

2018-06-29 08:03:57
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Staszica w Jaworznie.

2018-06-19 11:56:40
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 76/2 w obr. geod. 150 m. Jaworzna, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-06-15 07:57:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej składającej się z działek nr nr 1741/78, 1741/80 i 1741/82 w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna, położonej przy ul. Herbowej w Jaworznie.

2018-06-15 07:51:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. Kasztanowej w Jaworznie wyznaczone do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2018-06-15 06:57:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 837/8 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położonej przy ul. Abstorskich w Jaworznie.

2018-06-15 05:50:34
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący część działki gminnej nr 335/2 o pow. 1 674 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Krakowskiej w Jaworznie, wyznaczonej do zamiany.

2018-06-08 06:10:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 2/11 o pow. 884 m² w obr. geod. 297 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej.

2018-05-25 07:45:47
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 2/11 o pow. 884 m² w obr. geod. 297 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej.

2018-05-25 07:41:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2018-05-25 07:05:34