Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE - 50 LAT USC.KI-9

2018-11-28 15:07:45
WYDAWANIE ODPISÓW SKRÓCONYCH I ZUPEŁNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO - URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU USC.KI-12

2018-10-30 15:11:11
SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU WYCZEKIWA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO USC.KI-6

2018-07-24 14:11:12
SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA USC.KI-1

2018-07-24 13:58:50
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA USC.KI-5

2018-07-24 13:53:26
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO USC.KI-14

2018-07-24 13:51:13
WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ USC.KI-13

2018-07-24 13:50:07
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA USC.KI-17

2018-07-24 13:48:07
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA - W PRZYPADKU "MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO" USC.KI-8

2018-07-24 13:44:47
UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UE. USC.KI-19

2018-07-24 13:21:18