Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie zamiaru budowy

2018-07-05 09:39:19
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ NA CELE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO KS.KI-14

2018-06-28 11:30:08
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ NA CELE NIE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYMM KS.KI-15

2018-06-28 11:27:44
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2017-12-13 08:49:01
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UA.KI-5

2017-08-08 10:26:55
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UA.KI-3

2017-08-08 10:24:29
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB O WARUNKACH ZABUDOWY UA.KI-2

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO LUB O WARUNKACH ZABUDOWY UA.KI-2

2017-08-08 10:24:27
WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAWORZNA UA.KI-4

2017-08-08 10:23:38
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UA.KI-6

2017-08-08 10:23:20
ZGłOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚci

2017-01-27 11:36:52