Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

2019-01-02 13:22:10
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:04:30
ZMIANA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:03:53
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:02:55
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ (CATERING)

2019-01-02 12:02:03
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:01:26
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:00:55
WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2019-01-02 12:00:23
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SO.KI-38

2018-08-20 13:14:26
WPIS DO CENTRLANEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nowy wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu) SO.KI-1

2018-05-28 13:02:54