Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SO.KI-38

2018-08-20 13:14:26
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ (CATERING)

2018-07-02 08:12:43
ZMIANA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2018-06-07 11:50:33
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

2018-06-07 11:49:45
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2018-05-28 14:21:17
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2018-05-28 14:18:07
WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2018-05-28 14:13:07
WPIS DO CENTRLANEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (nowy wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu) SO.KI-1

2018-05-28 13:02:54
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2017-08-08 10:35:54
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2017-08-08 10:33:47