Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU GD.KI-6

2018-12-28 11:30:22
UDZIELANIE INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO GD.KI-4

2018-06-12 12:08:59
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO GD.KI-7

2018-06-07 15:01:20
ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW GD.KI-5

2018-06-06 11:44:35
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GD.KI-1

2018-06-05 15:38:59
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GD.KI-2

2018-06-05 15:38:21
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI GRUNTÓW DO CELÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH GD.KI-3

2018-06-05 15:37:25
NADAWANIE NAZW ULICOM, PLACOM LUB INNYM TERENOWYM OBIEKTOM PUBLICZNYM W JAWORZNIE GD.KI-8

2017-08-02 07:39:22