Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW OŚ.ŚR-6

2018-12-20 16:30:10
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW OŚ.KI-5

2018-12-20 16:28:35
WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI OŚ.KI-4

2018-12-20 16:24:29
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH GK.KI-1

2018-11-30 13:54:34
ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW tj. instalacji oczyszczalni o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód GK.KI-2

2018-11-30 13:53:59
WYDANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW

2018-02-06 11:29:45
GOSPODARKA ODPADAMI - INFORMACJE OGÓLNE

2017-05-04 14:14:54