Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
WS.KI-15 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2018-06-13 11:30:59
WS.KI-13 Wyrażenie zgody na zajęcie terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa w związku z zamiarem umieszczenia nowego/wymianą*urządzenia infrastruktury technicznej

2018-06-07 14:57:43
WS.KI-9 Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

2018-06-07 14:56:05
WS.KI-3 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych

2018-06-05 14:24:23
WS.KI-11 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

2018-06-05 13:53:22
WS.KI-4 Wydawanie odpisów aktów własności ziemi

2018-06-05 13:50:23
WS.KI-12 Zamiana nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2018-06-05 13:48:59
WS.KI-14 Zwrot nieruchomości

2018-06-05 13:47:41
WS.KI-17 Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowącej własność Skarbu Państwa w celu innym niż przeprowadzenie podziemnych i nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej

2018-06-05 13:46:36
WS.KI-10 Oddanie w użyczenie gruntów i budynków będących własnością Skarbu Państwa

2018-06-05 13:44:40