Wykaz korzystajacych z ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłat na raty - Wydział Skarbu. 

 
Wykaz korzystajacych z ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłat na raty - Wydział Skarbu. 

Prezydent Miasta Jaworzna


na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) informuje, iż w 2006 r., w zakresie działania Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego  w Jaworznie - Referat Nieruchomości Gminy, następującym osobom fizycznym, prawnym bądź jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, umów dzierżawy oraz wykupu od Gminy lokali mieszkalnych :


        1. umorzono:

-      p. Andrzejowi  Płocica  - 1 665,44 PLN –  pkt. 3 § 2 załącznika  do uchwały nr LV/723/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie  z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty, odraczania spłaty wierzytelności przysługujących jednostkom organizacyjnym miasta Jaworzna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

2. rozłożono spłatę należności na raty:

         p. Anieli Starzewskiej - 1 232,69 PLN;

          p. Janowi Czarnik  - 5 924,60  PLN;

         p. Helenie i Tadeuszowi Adamus – 6 025,75 PLN;

 

                     3. odroczono termin spłaty:

        p. Andrzejowi Płocica - 717,36  PLN;

        Górniczemu Klubowi Sportowemu „Victoria” Jaworzno - 2 480,04 PLN.

 

 

 

Jaworzno, 30  maja 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2012-01-31 14:32:30
Czas publikacji: 2012-01-31 14:32:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak