Poręczenia i gwarancje miasta Jaworzna 

 
Poręczenia i gwarancje miasta Jaworzna 

 

Poręczenia i gwarancje miasta Jaworzna

Miasto Jaworzno w roku 2008 podobnie jak w latach ubiegłych nie udzielało poręczeń
ani gwarancji innym podmiotom.
 

Liczba odwiedzin : 511
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2012-01-31 14:32:44
Czas publikacji: 2012-01-31 14:32:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak