Wykaz osób fizycznych, prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty -Wydział Skarbu. 

 
Wykaz osób fizycznych, prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty -Wydział Skarbu. 

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 240 ze zm.)


podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł – za 2009 rok


ODROCZENIA


1.  p.Renata i Robert Możdżeń


 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2012-01-31 14:32:31
Czas publikacji: 2012-01-31 14:32:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak