Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
częściowa zmiana uchwały Nr XXXIV/418/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. dotyczącej użyczenia nieruchomości gminnej na okres dziesięciu lat Stowarzyszeniu „Betlejem&#

częściowa zmiana uchwały Nr XXXIV/418/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. dotyczącej użyczenia nieruchomości gminnej na okres dziesięciu lat Stowarzyszeniu „Betlejem&#
2012-01-31 14:32:48
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:48
zmieniająca uchwałę Nr XLV/556/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpł. za pobyt w Środowiskowym Domu Samop

zmieniająca uchwałę Nr XLV/556/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpł. za pobyt w Środowiskowym Domu Samop
2012-01-31 14:32:47
częściowa zmiana uchwały Nr XLIX/620/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2006 r.

częściowa zmiana uchwały Nr XLIX/620/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2006 r.
2012-01-31 14:32:46
częściowa zmiana uchwały Nr L/625/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2

częściowa zmiana uchwały Nr L/625/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2
2012-01-31 14:32:45
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:41
częściowa zmiana uchwały Nr L/630/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jaworzna na lata 2006 – 2009 wraz z późni

częściowa zmiana uchwały Nr L/630/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jaworzna na lata 2006 – 2009 wraz z późni
2012-01-31 14:32:41
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
2012-01-31 14:32:41
upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do zakupu kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie, określonym przez Gminę Jaworzno (wymiana opraw ośw. na energooszczędne

upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do zakupu kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie, określonym przez Gminę Jaworzno (wymiana opraw ośw. na energooszczędne
2012-01-31 14:32:39
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaworznie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
2012-01-31 14:32:38