Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.

zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.
2012-01-31 14:32:47
zmienia uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

zmienia uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:46
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie.

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:42
przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
2012-01-31 14:32:41
Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2020.

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001-2020.
2012-01-31 14:32:38
założenia publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, włączenia jej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Darwina 17 ...

założenia publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, włączenia jej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Darwina 17 ...
2012-01-31 14:32:37
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:37
zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Jaworzna.

zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:32
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Noclegowym dla Bezdomnych Mężczyzn w Jaworznie.

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Noclegowym dla Bezdomnych Mężczyzn w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:32
zmiana uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jaworzna na lata 2007 – 2010.

zmiana uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jaworzna na lata 2007 – 2010.
2012-01-31 14:32:29