Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
zwolnienia w 2008 r. z podatku od nieruchomości budynków samodzielnych basenów kąpielowych, ogólnodostępnych na terenie miasta Jaworzna.

zwolnienia w 2008 r. z podatku od nieruchomości budynków samodzielnych basenów kąpielowych, ogólnodostępnych na terenie miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:47
wyboru ławników na kadencję obejmującą lata 2008-2011.

wyboru ławników na kadencję obejmującą lata 2008-2011.
2012-01-31 14:32:46
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” w Jaworznie.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:45
wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2007 rok.

wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2007 rok.
2012-01-31 14:32:45
ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:43
zmiana w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.

zmiana w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.
2012-01-31 14:32:43
przeznaczenia mienia będącego w użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaworznie.

przeznaczenia mienia będącego w użytkowaniu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:41
zatwierdzenia zmiany w Statucie SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie oraz jego tekstu jednolitego.

zatwierdzenia zmiany w Statucie SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie oraz jego tekstu jednolitego.
2012-01-31 14:32:41
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych..

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych..
2012-01-31 14:32:41
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu działek nr nr 4034/2 o pow. 41.267 m², 4034/5 o pow. 48.612 m², 4034/7 o pow. 33.349 m²...

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu działek nr nr 4034/2 o pow. 41.267 m², 4034/5 o pow. 48.612 m², 4034/7 o pow. 33.349 m²...
2012-01-31 14:32:41