Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
2012-01-31 14:32:47
przyznania Nagród Miasta Jaworzna dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

przyznania Nagród Miasta Jaworzna dla osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
2012-01-31 14:32:46
budżet miasta Jaworzna na 2008 r.

budżet miasta Jaworzna na 2008 r.
2012-01-31 14:32:46
zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.

zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok.
2012-01-31 14:32:44
wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna bonifikaty obejmującej cenę lokalu oraz cenę I-szej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie...

wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna bonifikaty obejmującej cenę lokalu oraz cenę I-szej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie...
2012-01-31 14:32:44
nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 276/2 w obr. 266 m. Jaworzna o pow. 4244 m2, zabudowanej budynkiem Centrali M

nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 276/2 w obr. 266 m. Jaworzna o pow. 4244 m2, zabudowanej budynkiem Centrali M
2012-01-31 14:32:44
zaciągnięcia przez miasto Jaworzno w 2008 r.kredytu długoterminowego.

zaciągnięcia przez miasto Jaworzno w 2008 r.kredytu długoterminowego.
2012-01-31 14:32:43
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa
2012-01-31 14:32:42
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości st. wł. G. M. Jaworzna przekazanej na cele rekreacyjno-sportowe, na rzecz PPOW

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości st. wł. G. M. Jaworzna przekazanej na cele rekreacyjno-sportowe, na rzecz PPOW
2012-01-31 14:32:42
finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza”.

finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza”.
2012-01-31 14:32:38