Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna”.

Przystąpienie do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna”.
2012-01-31 14:32:46
Upoważnienie Prezydenta Miasta Jaworzna do wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 4d w Jaworznie...

Upoważnienie Prezydenta Miasta Jaworzna do wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 4d w Jaworznie...
2012-01-31 14:32:46
Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Jaworzno.

Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Jaworzno.
2012-01-31 14:32:45
Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej 12.

Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej 12.
2012-01-31 14:32:44
Likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej 12.

Likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Nauczycielskiej 12.
2012-01-31 14:32:43
Upoważnienie Prezydenta Miasta Jaworzna do wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 4c w Jaworznie,..

Upoważnienie Prezydenta Miasta Jaworzna do wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 4c w Jaworznie,..
2012-01-31 14:32:42
Uchwalenie Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwalenie Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2012-01-31 14:32:42
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Elektrownia” w Jaworznie.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego - Elektrownia” w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:41
Zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r.

Zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r.
2012-01-31 14:32:38
Zmiana uchwały Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ..

Zmiana uchwały Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007 r. dotyczącej ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ..
2012-01-31 14:32:35