Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miejskiej wJaworznie na 2013 rok.

 
2012-12-28 10:00:09
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta Jaworzna.

 
2012-12-28 09:55:57
Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2013 r.

 
2012-12-28 09:38:55
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działek nr 68/11 o pow. 62 m2, nr 68/12 o pow. 53 m2, nr 68/13 o pow. 51 m2 oraz nr 68/14 o pow. 56 m2 w obr. geod. 144 m. Jaworzna, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych pawilonami handlowymi.

 
2012-12-28 09:36:50
Sprostowanie i ujednolicenie pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna.

 
2012-12-28 09:29:24
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

 
2012-12-28 09:26:43
Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017.

 
2012-12-28 09:25:08
Przyjęcie Strategii Mieszkalnictwa Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013-2022.

 
2012-12-28 09:24:02
Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 
2012-12-28 09:15:02
Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 
2012-12-28 09:12:32