Wybory samorządowe 2014 

 
  

Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - zobacz

- Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza,
  prezydenta miasta w wyborach

 
Dokumenty dostępne w załączeniu:
1) O b w i e s z c z e n i e   Prezydenta Miasta Jaworzna z 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach
    i numerach oraz liczbie radnych Rady Miejskiej w Jaworznie wybieranych w każdym okręgu wyborczym (załącznik nr 1)
2) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej ws.
sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru
    zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych (załącznik nr 2)
3) Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej (załącznik nr 3)
4) Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (załącznik nr 4)
5) Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
    wyborczych na obszarze miasta Jaworzna (załącznik nr 5)
6) Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach ws. powołania terytorialnych komisji wyborczych - skład Miejskiej
    Komisji  Wyborczej w Jaworznie (załącznik nr 6)
7) Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie 29.09 - 7.10 br. (załącznik nr 7)
8) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych
 
    komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
    oraz o siedzibach komisji wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych
    (załacznik nr 8)
9) Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie 8.10 - 17.10 br. (załącznik nr 9)
10) Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z 23 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie
      przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Jaworznie w wyborach
      samorządowych (załącznik nr 10)
11) Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych numerach
     dla kandydatów list komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej (załącznik nr 11)
12) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych
      Komisji Wyborczych Nr 1-46 w Jaworznie (załącznik nr 12)
13) Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Jaworznie (załącznik nr 13)
14) Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
      na radnych do Rady Miejskiej w Jaworznie (załącznik nr 14)
15) Obwieszczenie MIejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
      na Prezydenta Miasta Jaworzna (załącznik nr 15)
16) Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych
     listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
     województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
     (załącznik  nr 16)
17) Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie w terminie 4-16.11. br. (załącznik nr 17)
18) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie
      powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-46 w Jaworznie (załacznik nr 18)
19) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie
      powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-46 w Jaworznie (załącznik nr 19)
20) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie
      powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-46 w Jaworznie (załącznik nr 20)
21) Uchwała Nr 26/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu
     ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Jaworzna w dniu  30 listopada 2014 r. (załącznik nr 21)
22) Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Jaworzna (załącznik nr 22)
23) Protokół z wyborów do Rady Miejskiej wraz z zestawieniem wyników głosowania i podziałem mandatów
     w okręgach wyborczych (załącznik nr 23)
24) Protokół zbiorczych wyników głosowania na terenie Jaworzna w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego
     (załącznik nr 24)
25) Dyżury MIejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie w terminie 20-30.11 br. (załącznik nr 25)
26) Uchwała Nr 31/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie
      powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-46 w Jaworznie (załącznik nr 26)
27) Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Jaworzna (załącznik nr 27)


 

Załączniki

zalacznik_nr_1_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.27k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_4_.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_3_.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_2_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.11k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_5_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.34k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_6_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.52k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_7_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.78k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_8_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 103.2k Format: .pdf Pobierz

zalacznik._nr_9_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.74k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_10_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 22.33k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_11_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 278.54k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_12_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 357.97k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_13_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 159.55k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_15_kandydaci_na_Prezydenta.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.33k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_16_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 513.23k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_17_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 213.58k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_18_..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 276.92k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_19_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.37k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_20_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.85k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_14_kandydaci_na_radnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.51k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_21_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 214.09k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_23_-_wyniki_wyborow_-_Rada_Miejska_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 6.33M Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_22_-_wyniki_wyborow_PREZYDENT_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 939.98k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_24_-_wyniki_wyborow_-_Sejmik_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2M Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_25_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 214.31k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_26.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.5k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_27_-_wyniki_II_tury_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 716.26k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1640
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Młynarczyk
Czas wytworzenia: 2014-08-14 12:22:09
Czas publikacji: 2014-08-14 12:22:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak