Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu ba realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Martyniaków na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki

2018-01-12 08:00:53
Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-01-05 07:15:50
Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-01-05 07:11:52
Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-01-05 07:09:49
Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-01-05 06:51:50
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

2017-12-15 08:45:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz przebudową sieci wodociągowej ul. Wiosny Ludów w Jaworznie

2017-08-21 13:00:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Bukowskiej w Jaworznie

2017-07-28 08:00:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Jaworznie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Bukowskiej

2017-06-13 09:00:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Jaworzno II - Etap 3

2017-06-08 08:00:49