Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Jaworznie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Bukowskiej

2017-06-13 09:00:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Jaworzno II - Etap 3

2017-06-08 08:00:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy północnej Jaworzna, odcinek 3 - ul. Szczakowska - ul. Św.Wojciecha - etap II"

2017-06-05 14:47:23
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie

2017-06-02 08:00:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400kV relacji Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Jaworzno II - rozdzielnia 400kV przy istniejąvej stacji 220kV SE Byczyna - Etap 3."

2017-05-12 08:00:45
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanis przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie

2017-05-10 12:38:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy północnej Jaworzna, odcinek nr 3 ul. Szczakowska - ul. Św. Wojciecha - etap II

2017-05-04 12:02:58
obwieszczenie dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. na obszarze Gminy Miasta Jaworzna

2017-04-27 15:58:32
Informacja o wznowieniu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I" w Jaworznie

2017-03-23 11:18:36
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie

2017-03-03 14:39:49