Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o planach zagospodarowania przyjętych w 2016 r.

2017-02-20 14:14:36
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie

2017-02-20 12:43:30
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie

2016-11-25 09:54:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną przu ul. Wojska Polskiego w Jaworznie

2016-10-17 12:55:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima-wschód" w Jaworznie

2016-07-29 00:00:11
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie

2016-06-28 12:10:48
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie

2016-06-10 08:00:06
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 MWe w Jaworznie

2016-06-10 08:00:06
Informacja o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna

 
2015-04-17 09:09:19
Informacja o planach

 
2013-04-12 11:41:36