Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie

2019-03-15 08:01:59
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanoa przestrzennego "Sfera południe" w Jaworznie

2019-02-25 12:21:46
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie

2019-02-25 12:03:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa instalacji selektywnej redukcji tlenków azotu dla kotła nr 3 w Tauron Wytwarzanie SA w Jaworznie

2019-02-22 12:01:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Katowickiej i Górników z Danuty w Jaworznie wraz z budową drogi serwisowej, budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika infiltracyjno-odparowującego

2019-02-19 09:43:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Zakład recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Młynarskiej w Jaworznie

2019-01-02 08:22:20
Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeleń" w Jaworznie

2018-12-14 13:18:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Katowickiej i Górników z Danuty wraz z budową drogi serwisowej, budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej...

2018-12-03 08:01:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie

2018-10-05 08:04:54
Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - Byczyna-Jamki

2018-07-02 08:02:04