Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący niezabudowane działki nr 3465/27 o pow. 56 m² oraz nr 3465/29 o pow. 128 m², obydwie położone w obr. geod. Koźmin m. Jaworzna, wyznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Jaworzna i położone są przy ul. Jesiennej w Jaworznie.

2017-09-15 06:47:39
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 3979/1 o pow. 141 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2017-09-15 05:50:50
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący udział wynoszący ¼ części w działce nr 12/2 o pow. 373 m2 w obr. geod. 16c m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2017-09-08 06:54:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz przebudową sieci wodociągowej ul. Wiosny Ludów w Jaworznie

2017-08-21 13:00:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Bukowskiej w Jaworznie

2017-07-28 08:00:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Jaworznie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Bukowskiej

2017-06-13 09:00:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Jaworzno II - Etap 3

2017-06-08 08:00:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy północnej Jaworzna, odcinek 3 - ul. Szczakowska - ul. Św.Wojciecha - etap II"

2017-06-05 14:47:23
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie

2017-06-02 08:00:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400kV relacji Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Jaworzno II - rozdzielnia 400kV przy istniejąvej stacji 220kV SE Byczyna - Etap 3."

2017-05-12 08:00:45