Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. na obszarze Gminy Miasta Jaworzna

2017-04-27 15:58:32
Informacja o wznowieniu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pszczelnik I" w Jaworznie

2017-03-23 11:18:36
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie

2017-03-03 14:39:49
Informacja o planach zagospodarowania przyjętych w 2016 r.

2017-02-20 14:14:36
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie

2017-02-20 12:43:30
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie

2016-11-25 09:54:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną przu ul. Wojska Polskiego w Jaworznie

2016-10-17 12:55:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima-wschód" w Jaworznie

2016-07-29 00:00:11
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie

2016-06-28 12:10:48
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 MWe w Jaworznie

2016-06-10 08:00:06