Prezydent Miasta - Paweł Silbert 

 

 

Prezydent Miasta - Paweł Silbert
Dzień przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: czwartek w godz. 15:00 do 17:00.

Podległe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego:
- Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
- Pion Ochrony,
- Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- Zespół Radców Prawnych,
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- Biuro Gospodarki Komunalnej.

Komórki organizacyjne nadzorowane za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rozwoju i polityki planistycznej - Pawła Bednarka:
- Wydział Geodezji i Kartografii,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Wydział Ochrony Środowiska.

Komórki organizacyjne nadzorowane za pośrednictwem Pełnomocnika ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami - Tomasza Jewułę:
- Wydział Obrotu Nieruchomościami,
- Wydział Skarb,
- Wydział Edukacji.

Komórki organizacyjne nadzorowane za pośrednictwem Pełnomocnicka ds. koordynacji inwestycji - Grzegorza Cyrana:
- Wydział Inwestycji MIejskich,
- Wydział Zarządzania Funduszami i Strategii,
- Biuro ds.Geologii.

Komórki organizacyjne nadzorowane za pośrednictwem Pełnomocnicka ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej - Łukasza Kolarczyka:
- Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
- Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej.

 


Liczba odwiedzin : 7065
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2010-10-25 17:08:14
Czas publikacji: 2019-01-14 11:54:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak