Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko-Paleczny 

 

 

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania. Zajmuje się m.in. sprawami promocji miasta, odpowiada za gospodarkę etatami i sprawy pracownicze. Ponadto sprawuje kontrolę wewnętrzną i nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Urzędu.

Podległe komórki organizacyjne:
- Biuro Rady Miejskiej,
- Wydział Organizacyjny i Kadr,
- Wydział Administracji,
- Wydział Informatyki,
- Inspektor ds. BHP,
- Urząd Stanu Cywlinego.

Kontakt:
Sekretarz Miasta
tel. (+48 32) 6181 540
e-mail: ewa.sidelko-paleczny@um.jaworzno.pl

 


Liczba odwiedzin : 3320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2010-10-25 17:04:59
Czas publikacji: 2019-01-14 11:52:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak