Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2016r.

2017-10-12 12:16:39
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2015r.

2016-05-09 13:26:01
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2014r.

2016-04-07 14:03:59
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2013r.

 
2014-05-05 14:29:15
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2012r.

 
2013-10-29 09:11:15
Uchwała Nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r.
2012-01-31 14:32:54
Zarządzenie Nr SM.120.26.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Jaworzna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta inne niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Zarządzenie Nr SM.120.26.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Jaworzna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta inne niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2012-01-31 14:32:54
Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową w 2011r.

 
2011-12-16 08:40:08