Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności gminnej nieruchomości, zabudowanej kortami tenisowymi, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności gminnej nieruchomości, zabudowanej kortami tenisowymi, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:39
Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 r. miasta Jaworzna.

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 r. miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:39
Zmiana uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zmiana uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2012-01-31 14:32:36
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru,określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru,określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:34
Zmiana nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie na Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie.

Zmiana nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie na Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:30
Wydzielonie rachunków dochodów jedn. budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Wydzielonie rachunków dochodów jedn. budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
2012-01-31 14:32:29
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta Jaworzna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Miasta Jaworzna.
2012-01-31 14:32:29
Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych...

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych...
2012-01-31 14:32:28
Wyrażenie z na oddanie w dziesięcioletnią dzierżawę, części działki gminnej nr 161 w obr. 1024 o pow. 7400 m2 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie..

Wyrażenie z na oddanie w dziesięcioletnią dzierżawę, części działki gminnej nr 161 w obr. 1024 o pow. 7400 m2 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie..
2012-01-31 14:32:25
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty” w Jaworznie.
2012-01-31 14:32:24