Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych 

 


 

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostały określone w uchwale Nr XXIX/425/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2293) – załącznik nr 1.


Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

zostały określone w uchwale Nr XXIX/426/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2294) – załącznik nr 2.

 

Załączniki

zalacznik_nr_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.56k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.15k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1797
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Teresa Bilińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szałyga
Czas wytworzenia: 2012-01-12 12:17:28
Czas publikacji: 2012-01-12 12:17:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak