JEDNOSTKI 

 
 

Miejska Biblioteka Publiczna
dyrektor: Monika Rejdych
Rynek Główny 17
tel. 751-91-92
adres e-mail: poczta@biblioteka.jaw.pl
www.biblioteka.jaw.pl
www.biblioteka.jaw.pl/bip

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
dyrektor: Sebastian Kuś

ul. Krakowska 8
tel. 745-10-30
adres e-mail: info@mckis.jaw.pl
www.mckis.jaw.pl
mckis.bip.jaworzno.pl

Muzeum Miasta Jaworzna
dyrektor: Przemysław Dudzik
ul. Pocztowa 5
tel. 6181 950
adres e-mail: info@muzeum.jaw.pl
www.muzeum.jaw.pl

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
dyrektor: Bogusława Śledzińska

ul. Zacisze-Boczna 3
tel. 618-18-00
adres e-mail: sekretariat@mzopow.pl
www.mzopow.jaworzno.edu.pl
www.mzopow.bip.jaworzno.pl


SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
dyrektor: Józef Kurek

ul. Chełmońskiego 28
tel. 317-45-11
adres e-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl
www.szpital.jaw.pl

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
dyrektor: Ewa Szczepańska-Jagło

ul. ks. Sulińskiego 41
tel. 616-35-15
adres e-mail: sekretariat@orwddn.pl
www.orwddn.pl

www.orwdn.bip.jaworzno.pl

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
dyrektor: Dorota Kuczmierczyk

ul. Zawiszy Czarnego 4
tel. 762-91-61, 762-91-60
adres e-mail: sekretariat@zpo.jaw.pl
www.zpo.bip.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
dyrektor: Paweł Bednarek

ul. Krakowska 9
tel. 614-23-00, fax. 615-02-83
adres e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
www.mzdim.jaworzno.pl
www.mzdim.bip.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
dyrektor: Tomasz Jewuła

ul. Północna 9b
tel. 615-50-30, fax. 615-53-35
adres e-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl
www.mnzk.jaworzno.pl

bip.mznk.jaworzno.pl


Jednostki systemu pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dyrektor: Czesław Smalcerz
ul. Północna 9b
tel. 618-18-40, 618-18-47
adres e-mail: mops@mops.jaworzno.pl
www.jaworzno.ops.pl
www.mops.bip.jaworzno.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
dyrektor: Barbara Obertyn

ul. Jagellońska 9
tel. 745-12-00
adres e-mail: oik@oik.jaworzno.pl
www.oik.jaworzno.pl
www.oik.bip.jaworzno.pl


Dom Pomocy Społecznej
dyrektor: Sławomir Łuszcz

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63
tel. 616-36-01, 616-24-91
adres e-mail: dps@dps.jaworzno.pl
www.dps.jaworzno.pl
www.dps.bip.jaworzno.pl


Jadłodajnia Miejska
kierownik: Barbara Fyda

ul: Zacisze 1
tel. 616-37-64
adres e-mail: jadlodajnia@jm.jaworzno.pl
www.jm.bip.jaworzno.pl


Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
dyrektor: Elżbieta Motyka
ul. Hetmańska 21,
tel. 762-91-40, fax 762-91-41;
adres e-mail: PPOW_jaw@wp.pl
www.ppow.bip.jaworzno.pl

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Hetmańska 21
tel. 762-91-40, fax 762-91-41

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dobry Dom"

ul. Gustawa Morcinka 7,
tel. 762-91-40, fax 762-91-41

Ognisko Wychowawcze
kierownik: Agata Szparkowska

ul. Hanki Sawickiej 2
tel. 615-55-11
adres e-mail: ogniskowychowawcze@op.pl
www.ow.bip.jaworzno.pl


Żłobek Miejski
Dyrektor: Elżbieta Orzechowska-Filipczyk
ul: 3 Maja 16
tel: 32 751-18-81
adres email:
sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl
www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl
www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno/


Samorządowe Instytucje Kultury:

"eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna
dyrektor: Marek Malisz
ul. Szczakowska 35 (Klub Relax)
tel. 502-279-444
adres e-mail: emband@wp.pl
www.emband.pl
www.embandorkiestrarozrywkowamiastajaworzna.bip.gov.pl

"Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna
dyrektor: Marzenna Synowiec
ul. Wiosny Ludów 1
tel. 762 91 44  
adres e-mail: orkiestra.kameralna@archetti.pl

www.archetti.pl
www.archetti.pl/bip/

Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie
dyrektor: Ewa Sałużanka

ul. A. Mickiewicza 2
tel. 616-28-79
adres e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl
www.teatrsztukw jaworznie.pl

Powiatowe jednostki organizacyjne:

Powiatowy Urząd Pracy
dyrektor: Łukasz Curyło
ul. Północna 9b
tel. 618-19-00
adres e-mail: urzad@pup-jaworzno.pl
www.jaworzno.praca.gov.pl
pup.jaworzno.ibip.pl

 

 

Jednostki powiatowej administracji zespolonej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Małgorzata Chrobok

ul. Inwalidów Wojennych 14
tel. 618 16 61
www.pinb.bip.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji
komendant: Robert Trzupek
ul. Narutowicza 1
tel. 616-30-61
jaworzno.slaska.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
komendant:  Dariusz Kleszcz

ul. Krakowska 22
tel. 616-38-88
www.psp.jaworzno.pl

 

Liczba odwiedzin : 7765
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2010-10-28 10:40:16
Czas publikacji: 2019-03-15 12:05:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak