Kontakt 

 
 

Kontakt 

 

Lokalizacja:
Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
ul. Krakowska 9, II piętro pokoje nr: 1 ÷ 9

Adres do korespondencji:
43-600 Jaworzno, ulica Grunwaldzka 33

Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty e-mail możliwy jest pod adresem srodowisko@um.jaworzno.pl

 tel. 0 32 6181 + wew

Marzena Adamczyk - Naczelnik Wydziału
pokój nr 6, tel. 0 32 6181 – 771


Diana KościukKierownik Referatu Ochrony Środowiska
pokój nr 2, tel. 0 32 6181 – 770


Bożena Pieprzny - Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 9, tel. 0 32 6181 – 760

 


Referat Ochrony Środowiska

Halina Larysz
Główny Specjalista
pokój nr 4, tel. 0 32 6181 – 769

Barbara Lędzka
Główny Specjalista
pokój nr 7, tel. 0 32 6181 – 747

Marcin Tosza
Główny Specjalista
pokój nr 1, tel. 0 32 6181 – 773

Justyna Moycho - Jędros
Starszy Specjalista
pokój nr 1, tel. 0 32 6181 – 773

Mariola Ślusarczyk
Główny Specjalista
pokój nr 4, tel. 0 32 6181 – 965

Izabela Grudzień
Inspektor
pokój nr 4, tel. 0 32 6181 – 965

Katarzyna Mazur
Podinspektor
pokój nr 5, tel. 0 32 6181 – 784

Anna Kałuża
Starszy Specjalista
pokój nr 7, tel. 0 32 6181 – 774

Michalina Jaromin
Podinspektor
pokój nr 5, tel. 0 32 6181 - 725

Jolanta Bożek
Podinspektor
pokój nr 3, tel. 0 32 6181 – 756

Katarzyna Łętowska
Podinspektor
pokój nr 3, tel. 0 32 6181 – 756
 

Referat Rolnictwa i Leśnictwa

Jakub Chrząszcz
Inspektor
pokój nr 8, tel. 0 32 6181 – 767

Beata Bujniak
Podinspektor
pokój nr 8, tel. 0 32 6181 – 767

Czesław Odrzywołek
Specjalista
pokój nr 8, tel. 0 32 6181 – 768

 

 

Liczba odwiedzin : 1943
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Grudzień
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Grudzień
Czas wytworzenia: 2018-11-20 14:01:02
Czas publikacji: 2019-02-21 10:34:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak