Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie 

 
 

 

Komisja Rewizyjna

1. Czarny Marzena - Z-ca Przewodniczącego

2. Domagalski Dawid - Przewodniczący

3. Gacek Renata

4. Kowalski Mariusz

5. Kozik Marcin

6. Lehnort Krzysztof

7. Sikora Barbara

 

Komisja Budżetu i Finansów 

1. Ciołczyk Janusz

2. Lichota Anna - Z-ca Przewodniczącego

3. Motyka Nikodem

4. Sikora Barbara

5. Węglarz Andrzej - Przewodniczący

Komisja Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu

1. Czarny Marzena

 2. Domagalski Dawid

3. Kozik Marcin

4. Lehnort Krzysztof

5. Nieużyła Jerzy

6. Papuga Janusz - Z-ca Przewodniczącego

7. Pycia Sebastian - Przewodniczący

Komisja Gospodarki

1. Chmielewska Renata

2. Gacek Renata 

3. Kozik Marcin

4. Nieużyła Jerzy - Przewodniczący

5. Piętak Grzegorz

6. Smoliło - Żabińska Jolanta

7. Węglarz Andrzej - Z-ca Przewodniczącego

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych

 

1.Bogacz - Sokół Grażyna

2. Burczy Mariusz

3. Ciołczyk Janusz

4. Domagalski Dawid

5. Migas Marek - Przewodniczący

6. Motyka Nikodem

7. Piętak Grzegorz

8. Pycia Sebastian

9. Węglarz Andrzej

10. Zuber Ewa - Z-ca Przewodniczącego

Komisja Edukacji

1. Chmielewska Renata

2. Gacek Renata - Z-ca Przewodniczącego

3. Kowalski Mariusz

4. Zuber Ewa - Przewodnicząca

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska

1. Bogacz - Sokół Grażyna

2. Burczy Mariusz

3. Głąbik Ewa

4. Lehnort Krzysztof

5. Lichota Anna - Przewodnicząca

6. Papuga Janusz - Z-ca Przewodniczącej

7. Smoliło - Żabińska Jolanta

Komisja Kultury

1. Chmielewska Renata

2. Czarny Marzena

3. Gacek Renata - Przewodnicząca

4. Migas Marek - Z-ca Przewodniczącej

5. Nieużyła Jerzy

6. Sikora Barbara

Komisja Sportu i Turystyki

1. Bogacz - Sokół Grażyna

2. Ciołczyk Janusz

3. Kowalski Mariusz - Z-ca Przewodniczącego

4. Migas Marek

5. Motyka Nikodem - Przewodniczący

6. Papuga Janusz

7. Pycia Sebastian 

 

 

Liczba odwiedzin : 4507
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2014-12-30 08:44:25
Czas publikacji: 2017-01-04 12:55:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak