Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, którzy złożyli wnioski o ich wykup w terminie do 23 kwietnia 2005 r.

 
2013-06-03 22:38:06
Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 
2013-06-03 22:35:17
Ustalenie opłat za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie.

 
2013-06-03 22:33:01
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.

 
2013-06-03 22:31:20
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna.

 
2013-06-03 22:28:39
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna.

 
2013-06-03 22:27:27
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

 
2013-06-03 22:24:11
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Miasta Jaworzna.

 
2013-06-03 22:22:11
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

 
2013-06-03 22:19:52
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2012 rok.

 
2013-06-03 22:17:25