Informacje nieudostępniane w biuletynie 

 
  

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz 782) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione przez Urząd Miejski w Jaworznie w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są:
- na wniosek (art. 10, ust. 1) - dostępny w załączniku nr 1,
- bez pisemnego wniosku w formie ustnej lub pisemnej (art. 10, ust. 2),
- gdy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM Jaworznie (art. 11, pkt 1).

 Stawki opat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Jaworznie - określa załącznik nr 2.

 

 

Załączniki

zalacznik_nr_1_-_wniosek.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 17.5k Format: .doc Pobierz

zalacznik_nr_1_-_wniosek.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.94k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_nr_2_-_stawki_oplat.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1778
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Młynarczyk
Czas wytworzenia: 2010-10-28 18:13:28
Czas publikacji: 2010-10-28 18:13:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak