Informacje o środowisku i jego ochronie 

 
 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm./ dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie pod adresem: www.ekoportal.pl
uwaga: w obszarze wyszukiwania należy wybrać województwo: śląskie, powiat: Jaworzno, gmina: Jaworzno.
 
Od stycznia 2014 r. dane o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczane są w bazie danych OOŚ pod adresem: bazaoos.gdos.gov.pl
uwaga: aby przegladać postępowania jako Organ przeprowadzający postępowanie należy wpisać Prezydent Miasta Jaworzno.
 

Załączniki

Załącznik

Data: 2015-07-28 08:37:41 Rozmiar: 73.28k Format: .zip Pobierz

Liczba odwiedzin : 2316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Grudzień
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Grudzień
Czas wytworzenia: 2010-10-25 11:41:16
Czas publikacji: 2017-05-04 14:26:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak