Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego do pełnienia funkcji hali rozbioru i pakowania mięsa, powierzchni magazynowych oraz zaplecza biurowego i socjalnego”, planowanego do realizacji przy ul. Jana Matejki 46 w Jaworznie na działce nr 195/2 w obr. 268

2019-01-04 12:19:15
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Lokalizacja instalacji do sporządzania mieszanek odpadów innych niż niebezpieczne, w kierunku wytworzenia paliwa alternatywnego, w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania – instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne”

2018-10-23 10:10:57
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 175 i 125 obręb 215 w Jaworznie oraz działek nr 1873/1 i 643/1 obręb Brzęczkowice w Mysłowicach

2018-02-02 10:24:41
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej”

2017-11-22 13:38:50
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do zestalania pyłów i żużli planowanej do realizacji przy ul. Martyniaków, na działce o nr ewidencyjnym 79/3 w obr. 165.

2017-11-17 13:36:39
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego śladu DK79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR5) w ramach programu inwestycyjnego Przebudowa DK79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady”

2017-05-04 12:08:47
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania – odzysku odpadów niebezpiecznych, występujących w postaci zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi opakowań z tworzyw sztucznych”.

2017-03-21 13:25:15
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie”.

2016-12-08 16:01:45
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Instalacja do regeneracji rozpuszczalników poprzez ich separację, planowana do realizacji na dz. nr 31 w obr. 270 przy ul. Chopina w Jaworznie

2016-04-27 00:00:08
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Działania zmierzające do rozwiazania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie - etap 1

2016-03-24 00:00:09