Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr 361/70 o pow. 26.6542 ha, nr 361/71 o pow. 3.7531 ha i nr 361/72 o pow. 26.8162 ha w obr. geod. 18c m. Jaworzna, położone na terenie osiedla Ciężkowice w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00042590/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczone do zamiany.

2017-10-20 05:07:50
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 10.10.2017 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa mostu nad Kanałem Centralnym w Jaworznie, w ciągu linii kolejowej nr 156 Bukowno-Jaworzno Szczakowa, w km 9,600"

2017-10-13 11:55:37
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 13.10.2017 – 3.11.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,

2017-10-13 11:55:19
Prezydent Miasta Jaworzna wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, obejmujący teren o powierzchni 150 m2 z działki nr 16 w obr. 301 m. Jaworzna, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Rzemieślniczej, z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe.

2017-10-13 00:00:49
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3833/308 o pow. 151 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położonej przy ul. Bagno w Jaworznie.

2017-10-06 09:36:17
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 6.10 - 27.10.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, z przeznaczeniem pod budowę stanowisk kontenerowych

2017-10-06 07:55:51
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 06.10. - 27.10.2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,

2017-10-06 07:54:50
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 3833/566 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położonej przy ul. Rozwojowej w Jaworznie.

2017-10-06 07:47:59
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych, położonych przy ul. Hetmańskiej w Jaworznie.

2017-10-06 07:05:50
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.

2017-10-06 06:08:49