Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 31/17 o pow. 1014 m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz we współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 przy ul. Azot 5 w Jaworznie oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych.

2019-02-15 07:49:54
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa.

2019-02-15 07:24:51
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 69/44 w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie.

2019-02-15 07:08:52
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa noweg ośladu DK 79 w Byczynie o długości ok. 1300m wraz z wiaduktem drogowym o długości ok. 166m"

2019-02-08 14:07:07
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek gminnych nr nr 167/6, 167/7 i 168/1 w obr. geod. 200 m. Jaworzna, położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Jaworznie.

2019-02-08 08:19:17
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie.

2019-02-08 08:19:17
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 82,25 m², stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowanego w budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 21 w Jaworznie wraz z przysługującym udziałem wynoszącym 1/2 części w nieruchomości wspólnej.

2019-02-08 07:25:32
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych w rejonie ul. Katowickiej w Jaworznie.

2019-02-08 06:35:15
PREZYDENT MIPREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę nr 243/1 o pow. 225 m2 w obr. geod. 17c m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną przy ul. Szarych Szeregów 11 w Jaworznie, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-02-08 06:14:54
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZETARGU

2019-02-06 10:09:06