Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr nr 107/10 o pow. 818 m², 107/11 o pow. 102 m² w obr. geod. 123 m. Jaworzna i nr nr 80/19 o pow. 88 m², 77/9 o pow. 4 m² w obr. geod. 149 m. Jaworzna, położone w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Armii Krajowej w Jaworznie, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2017-05-19 07:20:46
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr 437/3 o pow. 6651 m² w obr. geod. 107 m. Jaworzna i nr 33/28 o pow. 3059 m² w obr. geod. 105 m. Jaworzna, położone w rejonie ul. Prostej i ul. Miodowej w Jaworznie, wyznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2017-05-19 07:18:49
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-05-17 12:57:46
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji z dnia 19.04.2017 r. ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Jaworzno, obr. Jeleń, obejmującą działki nr 3651/1, 3652/1, 3654/1.

2017-05-15 16:19:24
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu dezycji z dnia 19.04.2017 r. ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Jaworznie, obr. Byczyna, obejmującą działki nr 1562/1 i 1562/4, 1563/2.

2017-05-15 16:14:20
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 166 o pow. 791 m2 w obr. geod. 262 m. Jaworzna, położoną przy ul. Skowronków w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00031528/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2017-05-12 07:18:45
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący wyznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: udział wynoszący 4722/10000 części w nieruchomości oznaczonej nr 755/1 o pow. 1250 m² w obr. geod. Dąb m. Jaworzna, udział wynoszący 4722/10000 we współwłasności części wspólnych budynku położonego przy ul. Dąb 119 w Jaworznie oraz prawo własności przysługujące Gminie Miasta Jaworzna znajdującego się w tym budynku niewyodrębnionego lokalu o pow. 89,75 m2 wraz w piwnicami o pow. 12,40 m2.

2017-05-12 06:22:38
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr nr 66/3 o pow. 915 m2, 66/4 o pow. 1034 m2 w obr. geod. 120 m. Jaworzna, położone przy ul. Fortuna w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00036560/5, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2017-05-12 06:18:44
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr 153/18 o pow. 18 m² i 153/19 o pow. 35 m2 w obr. geod. 266 m. Jaworzna, położone w rejonie ul. G. Narutowicza w Jaworznie, wyznaczone do zbycia w drodze przetargów ustnych ograniczonych.

2017-05-12 06:16:44
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza WYKAZ nieruchomości obejmujący działki, położone w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Jaworznie: działka nr 5/8 o pow. 1019 m² w obrębie 89 miasta Jaworzna, działka nr 5/9 o pow. 806 m² w obrębie 89 miasta Jaworzna, działka nr 5/10 o pow. 806 m² w obrębie 89 miasta Jaworzna, działka nr 5/16 o pow. 458 m² w obrębie 89 miasta Jaworzna - jako droga dojazdowa do działek nr 5/8, 5/9 i 5/10 w obrębie 89 m. Jaworzna, stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2017-05-12 00:01:49