Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenia Wojewody Śląskiego dot. postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Gminie Jaworzno, w zw. z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do węzła Jeleń"

1 - dot. działki nr 3407/5 obr Jeleń,
2 - dot. działki nr 3363 obr Jeleń.

2018-02-16 14:42:16
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 16.02.2018 – 09.03.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,

2018-02-16 07:21:51
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 137/2 o pow. 0,1432 ha w obrębie 107 miasta Jaworzna.

2018-02-09 00:00:53
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż działek gminnych nr nr 575/1 i 575/2 w obr. geod. 12C m. Jaworzna.

2018-02-05 08:24:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna

2018-02-02 09:40:26
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 310 o pow. 1347 m² w obr. geod. 12C m. Jaworzna, położonej przy ul. Młyny Serafińskie 48 w Jaworznie.

2018-01-26 08:15:11
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Rumiankowej w Jaworznie.

2018-01-26 07:21:55
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 104 w obr. geod. 193 m. Jaworzna, położonej przy ul. Wincentego Drabika w Jaworznie.

2018-01-19 07:28:51
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2018-01-12 08:15:25
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 121, 136 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2017-12-15 07:30:50