Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa.

2018-05-21 11:42:41
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 771 o pow. 1113 m² w obr. geod. 15C m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Luszowickiej w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00017785/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-05-18 09:07:01
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący zabudowaną działkę gminną nr 110/102 o pow. 26 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna, położoną na Osiedlu Stałym w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00015843/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do zbycia w drodze zamiany.

2018-05-18 07:58:36
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 112, 113, 117 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-05-18 07:19:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 112/6 o pow. 69 m2 w obr. geod. 120 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2018-05-18 07:19:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 121, 136, 139, 140, 142, 143, 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-05-18 07:19:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 154/4 o pow. 738 m² w obr. geod. 116 m. Jaworzna, położoną przy ul. Wolnej w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00007789/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-05-18 05:23:37
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 127/56 o pow. 5 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2018-05-11 13:06:11
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 78/12 o pow. 126 m2 w obr. geod. 150 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2018-05-11 13:05:10
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 1/85 w obr. geod. 78 m. Jaworzna, położonej u zbiegu ul. Pięknej i Pogodnej w Jaworznie.

2018-05-11 07:09:42