Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jaworznie przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonej jako działka nr 140/34 o pow. 0,4380 ha w obrębie 93 m. Jaworzna (Bi), z równoczesną sprzedażą położonych na tej części nieruchomości budynków.

2017-02-17 00:03:42
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomościpołożone w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

2017-02-10 07:24:34
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 129 o pow. 100 m² w obr. geod. 258 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie.

2017-02-10 07:20:34
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych nr nr 399 i 400 w obr. geod. 18c m. Jaworzna, położonych przy ul. Ks. Kazimierza Ciuby w Jaworznie.

2017-02-10 07:20:34
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych nr nr 1741/78, 1741/80 i 1741/82 w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna, położonych przy ul. Herbowej w Jaworznie.

2017-02-10 07:16:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, obejmujący teren o pow. 105 m2 z działki nr 4008/1 w obr. Jeleń o pow. 0,4691 ha położonej przy ul. Zwycięstwa.

2017-02-03 08:38:16
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia na wniosek TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Jaworznie postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części działki oznaczonej nr 3899 o pow. 0,2470 ha obr. Jeleń m. Jaworzna

2017-02-03 08:00:45
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia na wniosek TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Jaworznie postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części części działek oznaczonych nr 3863/1 o pow. 0,4230 ha i nr 3863/2 o pow. 0,6074 ha położonych w obr. Jeleń m. Jaworzna

2017-02-03 08:00:45
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia na wniosek TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Jaworznie postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części części działki oznaczonej nr 3860/5 o pow. 0,1472 ha obr. Jeleń m. Jaworzna

2017-02-03 08:00:45
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia na wniosek TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Jaworznie postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części części działek oznaczonych nr 3888/1 o pow. 0,0580 ha i nr 3888/3 o pow. 0,1465 ha położonych w obr. Jeleń m. Jaworzna

2017-02-03 08:00:45