Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-07-21 11:28:08
Prezydent Miasta Jaworzna ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę 26/2 w obr. 270 m.Jaworzna, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną przy ul. Piaskowej, przeznaczoną do dzierżawy w celu wykonania pilotażowej bariery bioreaktywnej w ramach projektu o akronimie Amiiga.

2017-07-21 11:22:55
Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku o pow. 664,30 m2 posadowionego na nieruchomości położonej przy ul. Stefana Batorego 82 - oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/2 w obr. 22 m. Jaworzna, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz dzierżawę terenu w celu dojazdu do przedmiotowej nieruchomości na okres 9 - ciu lat.

2017-07-21 11:19:22
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA u s t a l a WYKAZ od 21.07.2017 – 11.08.2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna

2017-07-21 08:07:00
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 17/3 o pow. 536 m² i nr 17/2 o pow. 123 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna, położone przy ul. Tetmajera w Jaworznie

2017-07-21 07:03:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 4490 o pow. 4745 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Rapackiego w Jaworznie

2017-07-21 07:00:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 179/2 o pow. 463 m² w obr. geod. 199 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie

2017-07-21 07:00:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 31/181 o pow. 855 m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna, położoną przy ul. Azot w Jaworznie, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna do 5 grudnia 2089 r.

2017-07-21 07:00:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej nr 5/18 w obr. geod. 89 m. Jaworzna, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 53 w Jaworznie.

2017-07-21 05:59:53
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż działek gminnych nr nr 153/18 o pow. 18 m² i 153/19 o pow. 35 m2 w obr. geod. 266 m. Jaworzna, położonych w rejonie ul. G. Narutowicza w Jaworznie.

2017-07-21 05:08:51