Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZETARGU

2018-11-14 14:44:15
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 66/52 o pow. 425 m² w obr. geod. 281 m. Jaworzna, położonej przy ul. Arnolda Preglera w Jaworznie.

2018-11-14 14:40:00
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 3833/566 o pow. 59.076 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położoną przy ul. Rozwojowej w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00030902/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-11-09 08:08:59
Prezydenta Miasta Jaworzna o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na okres 5 lat, terenu o łącznej powierzchni 2545 m², położonego przy Al. Piłsudskiego w Jaworznie, z przeznaczeniem pod zorganizowanie miejsc parkingowych.

2018-11-09 06:07:52
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 4286 o pow. 47 m2 obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położoną przy ul. Zwycięstwa, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2018-11-02 06:35:57
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz działek zabudowanych budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonymi do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

2018-11-02 00:07:06
PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala WYKAZ od 26.10.2018 – 16.11.2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat

2018-10-26 10:48:47
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 112, 113, 117 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-10-12 06:38:04
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 136, 140, 142, 143, 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-10-12 06:38:04
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Rejtana w Jaworznie.

2018-10-12 06:29:25
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej nr 11/31 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Ławczanej w Jaworznie.

2018-10-12 06:14:56
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 69/44 w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie.

2018-09-14 06:07:37
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach gruntowych zabudowanych oraz na nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-11-29 08:19:28
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-05-17 12:57:46
10 20 30 40 50 Wyników