Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 10.09.2018r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie (....)"

2018-09-17 15:06:53
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala WYKAZ od 14.09.2018 – 05.10.2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat pod uprawy rolne

PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala

WYKAZ od 14.09.2018 – 05.10.2018

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna,

przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne,

na okres do 3 lat

2018-09-14 07:10:38
PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala WYKAZ od 14.09.2018 – 05.10.2018 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat

2018-09-14 06:16:36
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 69/44 w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie.

2018-09-14 06:07:37
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 66/52 o pow. 425 m² w obr. geod. 281 m. Jaworzna, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, położoną przy ul. Arnolda Preglera w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00001713/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2018-09-14 05:25:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 1/103 w obr. geod. 78 m. Jaworzna, położonej przy ul. Pięknej w Jaworznie.

2018-08-31 07:49:42
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 1 o pow. 159 m2 w obr. 279 m. Jaworzna).

2018-08-30 05:40:38
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 31/17 o pow. 1014 m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz we współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 przy ul. Azot 5 w Jaworznie oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych.

2018-08-24 06:44:19
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 12/3 o pow. 1036 m², 12/4 o pow. 1051 m², 12/6 o pow. 1330 m² w obr. geod. 39B m. Jaworzna, położonych przy ul. Kasztanowej w Jaworznie.

2018-08-24 06:44:19
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-07-20 11:53:58
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

2018-07-20 07:34:42
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach gruntowych zabudowanych oraz na nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-11-29 08:19:28
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-05-17 12:57:46
10 20 30 40 50 Wyników