Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 3833/566 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położonej przy ul. Rozwojowej w Jaworznie.

2019-01-18 08:01:03
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa.

2019-01-18 00:01:03
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2019-01-14 05:51:04
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 45/18 o pow. 241 m2 obr. geod. 272 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Spacerowej, stanowiącą własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2019-01-11 08:02:11
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części działki nr 3834 obr. Jeleń, w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Siersza” polegającej na posadowieniu 1 stanowiska słupowego wraz z przewodami w miejsce demontowanego słupa.

2018-12-14 00:02:57
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na zajęcie części działki nr 91/1 obr. 5, w trybie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki, Byczyna - Koksochemia”.

2018-12-14 00:02:57
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZETARGU

2018-11-14 14:44:15
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach gruntowych zabudowanych oraz na nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-11-29 08:19:28
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-05-17 12:57:46