Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dot. termomodernizacji obiektów oświatowych Miasta Jaworzna w zw. z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie

2018-08-01 12:22:46
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wśród mieszkańców Miasta Jaworzna pn. „Realizacja programu Przyjaciele Zippiego oraz programu Archipelag Skarbów”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego profilaktykii rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wśród mieszkańców Miasta Jaworznapn. „Realizacja programu Przyjaciele Zippiego oraz programu Archipelag Skarbów”

2018-07-04 10:01:26
Informacja o wynikach konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka grypy w Jaworznie - szczepienia ochronne dla seniorów 65+"

2018-05-29 08:23:54
Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

2018-05-23 13:20:50
Zaproszenie do składania ofert z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wśród mieszkańców Miasta Jaworzna pn. „Realizacja programu Przyjaciele Zippiego oraz programu Archipelag Skarbów”

Zaproszenie do składania ofert z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi wśród mieszkańców Miasta Jaworzna pn. „Realizacja programu Przyjaciele Zippiego oraz programu Archipelag Skarbów”

2018-05-15 10:05:49
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka grypy Jaworznie - szczepienia ochronne dla seniorów 65+"

2018-04-23 09:52:27
Zaproszenie do składania ofert z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”

Zaproszenie do składania ofert z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”

2018-04-13 14:11:53
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie

2018-03-21 14:59:29
Informacja o wynikach konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewekle chorych"

2018-02-12 15:17:33
Konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych"

2018-01-25 09:06:13