Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne Garbarni Szczakowa S.A.

2018-09-18 13:21:16
Ogłoszenie nt. wniosku złożonego przez Spółkę TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 ws. zmiany decyzji Marszałka Województwa Ślaskiego z 21.11.2008 r dot. udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw

2018-09-17 14:47:07
Zawiadomienie stron postepowania o wydaniu zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na działkach: nr 118/1 obr. 268, nr 12/2, nr 22 obr. 252, nr 2562, nr 2563, nr 2570, nr 2572 obr. Jeleń, nr 142/1, nr 143, nr 92/4, nr 94/2 obr 215, w pasie eksploatacyjnym linii wysokiego napięcia 220 kV relacji Jaworzno III – Byczyna

2018-09-14 00:00:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z 30.08.2018r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka"

2018-09-04 14:16:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Sportowej w Jaworznie”

2018-09-04 00:00:37
Zawiadomienie stron postepowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Sportowej w Jaworznie”

2018-09-04 00:00:37
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 175 i 125 obręb 215 w Jaworznie oraz działek nr 1873/1 i 643/1 obręb Brzęczkowice w Mysłowicach

2018-08-03 00:02:09
dot. Oceny Srodowiskowej dla projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjknej dla Gminy Jaworzno"

2016-12-19 08:59:46