Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron postepowania o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyłączenie Prezydenta Miasta Jaworzna i wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt "Miasto Twarzą do Autostrady" wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie”

2018-07-19 00:01:36
dot. Oceny Srodowiskowej dla projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjknej dla Gminy Jaworzno"

2016-12-19 08:59:46