Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zabudowie dwóch zbiorników naziemnych o pojemności 5000 litrów każdy, dwupłaszczowych do magazynowania oleju napędowego oraz jednego zbiornika podziemnego o pojemności do 40,0 m3, stalowego, dwupłaszczowego z systemem monitorowania do magazynowania oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C na terenie zakładu przy ul. Martyniaków 8, 43-603 Jaworzno

2019-01-17 11:26:56
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego "Garbarni Szczakowa" S.A. w Jaworznie na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się trzech studni: S-1, S-2, S-3 awaryjnej,ujmującego wody podziemne z utworów karbońskich na potrzeby technologiczne zakładu

2019-01-14 13:25:42
Podanie do publicznej wiadomości Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jawor" w Jaworznie na sezon łowiecki 2018/2019

2019-01-10 12:24:17
Podanie do publicznej wiadomości Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Kozioł" w Jaworznie na sezon łowiecki 2018/2019

2019-01-10 12:22:46
Podanie do publicznej wiadomości Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Łoś" w Libiążu na sezon łowiecki 2018/2019

2019-01-10 10:48:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji selektywnej redukcji tlenków azotu dla kotłów nr 1, 3, i 5 wraz z infrastrukturą w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia III

2019-01-10 00:01:02
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Adaptacja istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego do pełnienia funkcji hali rozbioru i pakowania mięsa, powierzchni magazynowych oraz zaplecza biurowego i socjalnego

2019-01-08 12:58:06
Podanie do publicznej wiadomości Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Słonka" w Jaworznie na sezon łowiecki 2018/2019

2018-11-27 10:48:25
dot. Oceny Srodowiskowej dla projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjknej dla Gminy Jaworzno"

2016-12-19 08:59:46