Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 175 i 125 obręb 215 w Jaworznie oraz działek nr 1873/1 i 643/1 obręb Brzęczkowice w Mysłowicach

2018-08-03 00:02:09
dot. Oceny Srodowiskowej dla projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjknej dla Gminy Jaworzno"

2016-12-19 08:59:46