Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

2018-10-23 09:23:10
Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzno dotacji na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyczne wakacje 2018”.

Zarządzenie Nr WZ.0050.176.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 1 czerwca 2018 r. sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzno dotacji na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyczne wakacje 2018”.

2018-06-01 12:00:19
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Profilaktyczne wakacje 2018"

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Profilaktyczne wakacje 2018"

2018-04-03 13:45:31
Skład Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie

Skład Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

2018-03-09 08:46:42
Zarządzenie przyznające dotację na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

Zarządzenie przyznające dotację na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

2018-02-08 16:08:09
Zarządzenie przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Profilaktyka nie musi byc nudna"

Zarządzenie przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Profilaktyka nie musi byc nudna"

2018-02-08 16:07:44
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

2018-01-04 14:33:23
Zarządzenie przyznające dotację na realizację zadania publicznego z z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn.: „CIEKAWIE I BEZPIECZNIE SPĘDZAJ WOLNY CZAS”.

2017-12-22 10:11:40
Zarządenie przyznające dotacje z zakresu przeciwdziałaniu uzaleznieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn.: „Profilaktyczne ferie 2018”.

2017-12-22 09:58:33
Zarządzenie przyznające dotację z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2017-12-22 09:58:02