Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

2018-05-14 15:25:36
Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

2018-04-16 12:12:57
Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

2018-02-13 10:56:02
Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

2018-02-13 10:54:35
Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

Zarządzenie przyznające dotacje z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku

2018-02-13 10:52:46
Zarządzenie przyznające dotację na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

Zarządzenie przyznające dotację na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

2018-02-08 16:08:09
Zarządzenie przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Profilaktyka nie musi byc nudna"

Zarządzenie przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Profilaktyka nie musi byc nudna"

2018-02-08 16:07:44
Oferta z własnej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Jaworznie

Oferta z własnej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Jaworznie

2018-01-24 10:09:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

2018-01-24 10:06:47
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności"

2018-01-04 14:33:23