Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie przyznające z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Działania na rzecz Seniorów” oraz z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zarządzenie przyznające z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Działania na rzecz Seniorów” oraz z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2018-12-24 10:40:49
Zarządzenie przyznające z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie przyznające z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2018-12-21 13:28:06
Zarządzenie przyznające z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zarządzenie przyznające z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

2018-12-21 13:26:31
Zarządzenie przyznające z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie przyznające z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

2018-12-21 13:24:39
Zarządzenie przyznające dotacje na powierzenie reallizacji zadania publicznego w 2019 roku pn: "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

Zarządzenie przyznające dotacje na powierzenie reallizacji zadania publicznego w 2019 roku pn: "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna"

2018-12-10 08:03:01
Zaproszenie do składania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zaproszenie do składania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2018-11-16 11:09:19
Zaproszenie do składania ofert z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

Zaproszenie do składania ofert z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

2018-11-16 11:07:15
Zaproszenie do składania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zaproszenie do składania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu turystyki  i krajoznawstwa

2018-11-16 11:04:15
Zaproszenie do składania ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zaproszenie do składania ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2018-11-16 11:02:17
Zaproszenie do składania ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zaproszenie do składania ofert  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2018-11-16 11:00:39