Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

2019-03-07 16:23:18
Ogłoszenie o terminie wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Ogłoszenie o terminie wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

2019-02-15 08:26:06
Ogłoszenie o liście kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Ogłoszenie o liście kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Jaworznie

2019-02-15 08:23:01
Zarządzenie przyznające w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie przyznające w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

2019-02-12 09:36:26
Zarządzenie przyznające w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie przyznające w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019-02-12 09:34:44
Oferta z własnej inicjatywy Polskiego Związku Emertów, Rencistów i inwalidów Oddział Jaworzno

Oferta z własnej inicjatywy Polskiego Związku Emertów, Rencistów i inwalidów Oddział Jaworzno

2019-02-11 14:09:59
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

2019-02-07 09:57:00
Zarządzenie przyznające z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Działania na rzecz Seniorów” oraz z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zarządzenie przyznające z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Działania na rzecz Seniorów” oraz z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2018-12-24 10:40:49
Zarządzenie przyznające z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie przyznające z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2018-12-21 13:28:06
Zarządzenie przyznające z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zarządzenie przyznające z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”.

2018-12-21 13:26:31