Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr BSM.0050.3.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2015 r.

 
2015-05-25 10:22:08
Zarządzenie Nr BSM.120.2.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego podziału uchwalonych dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2015 rok do pełnej klasyfikacji budżetowej i do dysponentów.

 
2015-05-25 10:18:02