REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 

 
 
 1. Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (załącznik 1).
 2. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (załacznik 2).
 3. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum na obszarze miasta Jaworzna (załącznik 3).
 4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o siedzibach komisji wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (załącznik 4).
 5. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji ds. refererndum w Jaworznie (załącznik 5).
 6. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum (załącznik 6a - wersja edytowalna, załącznik 6b - w formacie pdf).
 7. Komunikat o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania  składów obwodowych komisji do spraw referendum w Jaworznie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (załącznik 7).
 8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 sierpnia br. ws. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum nr 1-46 w Jaworznie dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (załącznik 8).
 9. Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum nr 1-46 w Jaworznie (załącznik nr 9).
 10. Zmiana zarządzenia Prezydenta Miasta ws. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum nr 1-46 w Jaworznie dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym 6 września br. (załącznik nr 10).
 11. Druga zmiana zarządzenia Prezydenta Miasta ws. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum nr 1-46 w Jaworznie dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym 6 września br. (załącznik nr 11).
 

Załączniki

zal. 1 Postanowienie o zarzadzeniu referendum.pdf

Data: 2015-06-29 13:30:39 Rozmiar: 473.89k Format: .pdf Pobierz

zal. 2 Informacja o uprawrawnieniach nieplnosprawnych .pdf

Data: 2015-06-29 13:30:39 Rozmiar: 83.45k Format: .pdf Pobierz

zal. 3 Wykaz miejsc na urzedowe obwieszczenia .pdf

Data: 2015-06-29 15:02:20 Rozmiar: 48.18k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 Obwieszczenie o obwodach, głosowaniu korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika.pdf

Data: 2015-07-03 10:18:51 Rozmiar: 139.84k Format: .pdf Pobierz

zal. 5 Informacja o sposobie zglaszania kandydatow do obwodowych komisji.pdf

Data: 2015-07-16 10:29:40 Rozmiar: 48.56k Format: .pdf Pobierz

zal. 6a WZÓR ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ- wersja edytowalna .odt

Data: 2015-07-16 10:29:40 Rozmiar: 19.5k Format: .odt Pobierz

zal. 6b wzor zgloszenia kandydatow na czlonkow komisji.pdf

Data: 2015-07-16 10:29:40 Rozmiar: 57.15k Format: .pdf Pobierz

zal.7 Komunikat o losowaniu.pdf

Data: 2015-08-11 11:40:00 Rozmiar: 47.27k Format: .pdf Pobierz

Zał. 8 Zarządzenie PM - powołanie obwodowych komisji.pdf

Data: 2015-08-17 08:40:26 Rozmiar: 61.39k Format: .pdf Pobierz

Zał. 9 Składy osobowe obwodowych komisji.pdf

Data: 2015-08-17 08:40:26 Rozmiar: 146.12k Format: .pdf Pobierz

Zał. 10 zmiana zarządzenia ws. powołania obwodowych komisji.pdf

Data: 2015-08-21 13:53:08 Rozmiar: 60.87k Format: .pdf Pobierz

zal. 11 druga zmiana zarzadzenie ws. powołania obwodowych komisji .pdf

Data: 2015-09-02 08:29:57 Rozmiar: 62.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4053
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Trojan
Czas wytworzenia: 2015-06-29 13:11:18
Czas publikacji: 2015-09-02 08:29:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak