Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Mirosławowi Ciołczykowi

2015-09-29 11:40:57
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna

2015-09-29 11:38:48
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015 – 2025

2015-09-29 11:37:11
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnych na nieruchomość Skarbu Państwa

2015-09-29 11:33:54
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

2015-09-29 11:30:36
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji

2015-09-29 11:18:19
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna,

2015-09-29 11:15:45
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.

2015-09-29 11:13:56