Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie 

 
 

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33;

2) inspektorem ochrony danych w Gminie Miasta Jaworzna jest Pan Mateusz Jakubik, e-mail: iod@um.jaworzno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych określonych przepisami Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Liczba odwiedzin : 7316
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Młynarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mikołajczyk
Czas wytworzenia: 2015-09-29 10:42:38
Czas publikacji: 2018-05-25 12:50:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak