Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr BSM.120.2.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego podziału uchwalonych dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2016 rok do pełnej klasyfikacji budżetowej i do dysponentów.

2016-01-08 12:26:48
Zarządzenie Nr BSM.0050.3.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2016 r.

2016-01-04 11:29:56