Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/V/60/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jaworzno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2018-04-24 14:44:08
Uchwała Nr 4200/III/154/2017 z dnia 8 września 2017roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Jaworzna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

2017-09-11 09:31:41
Uchwała Nr 4200/III/25/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Jaworzna, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2017-02-03 10:46:39
OPINIA RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jaworzna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2016-12-07 08:50:43